Z G Ł O S Z E N I E
VIII Konińskie Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne
24-26 czerwca 2016 r.

 Wypełnij wszystkie pola

Imię:


Nazwisko:


Pesel:


Miejsce urodzenia:


Adres:


Nr telefonu:


E-mail:


Zgłaszam zapotrzebowanie na nocleg:
tak nie

Będę korzystać z obiadu w sobotę 25 czerwca (cena obiadu - ok. 15 zł):
tak nie

                               

Termin zgłoszeń na Warsztaty – do 17 czerwca 2016 r.

Należy uiścić opłatę w wysokości 60 zł na konto CDN w Koninie:
Bank Pocztowy S.A. nr rachunku: 10 1320 1016 2783 6075 2000 0004
W tytule wpłaty umieścić dopisek "VIII WLM"

Prosimy przynieść dowód wpłaty w pierwszym dniu warsztatów.
Opłata za obiad (ok. 15 zł) będzie pobierana podczas rejestracji.

Wysłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach
i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach wewnętrznych przez CDN Konin, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883).


Powrót do strony głównej